Om oss

Vårt företag innehar en stor kompetens inom ventilation i Stockholm. Tack vare vår långa erfarenhet och våra skickliga medarbetare är vi stolta att säga att vi idag gläds åt en nöjd kundkrets som gärna återkommer till oss vid behov.

Vårt mål är att tillfredsställa kundernas behov och ha överseende med deras önskemål och preferenser. Vi strävar efter att erbjuda kostnadsoptimerade tjänster både vid reparationer och underhållsarbeten.

Uppdragen vi är stolta över

Vi kan ventilation och vi har arbetat inom det området i många år. Därför känner vi till vikten av att anpassa oss till de olika miljöerna vi jobbar inom. Att utföra våra uppdrag enligt ett gällande serviceavtal eller ramavtal är ett måste, något som får kunden att känna sig trygg i att arbetet kommer att bli väl utfört.

Vi är stolta över alla våra projekt, från små familjehus till större jobb som vi åtagit oss genom åren. Omfattningen spelar mindre roll, då vi respekterar varje kund. Vill du få reda på mer om vår nuvarande kundkrets rekommenderar vi att du kontaktar oss för referenser.

Kvalitet och miljö

Vårt jobb innebär att ta hänsyn till miljökrav, lagar och förordningar. Hur vårt arbete påverkar miljön spelar stor roll, därför väljer vi de rätta produkterna vid utförandet av tjänsterna. Vi ser till att följa den gällande miljöplanen på varje plats vi kommer till samtidigt som vi kontrollerar att våra underentreprenörer följer samma princip.

Lagar och reglering

Vi följer alla gällande lagar och regleringar inom ventilation i Sverige. Vi garanterar att våra uppdrag utförs i enlighet med dessa.