Ventilation – fastighetens viktigaste del

Ventilation är en fastighets viktigaste del samtidigt som det är en beståndsdel man har lätt för att glömma bort. Tänk dig till exempel en kommunal byggnad där det vistas många människor. Byggnaden måste ha en fungerande luftkonditionering och ventilationssystem så att alla känner sig bekväma med att jobba där oavsett vilken årstid det är. En ventilation fungerar bra när den får regelbunden service. Att kontrollera systemen är ett måste för att försäkra sig om att de fungerar som de bör. Vi kan allt om hälsosam ventilation i Stockholm och är redo att hjälpa dig oavsett fastighetstyp.

Nyinstallation eller justering av ventilation i Stockholm?

De flesta företagslokaler kommer till en punkt där en nyinstallation eller justering av den befintliga ventilationen behövs. Om de anställda ökar eller den tekniska utrustningen utökas behöver man oftast justera sitt ventilationssystem, något som vi gärna gör åt dig. Startas det upp en helt ny verksamhet i en lokal krävs det oftast en nyinstallation som monteras professionellt. Nyinstallationer är en av våra specialiteter och är utan tvekan ett uppdrag vi gärna tar på oss.

Besiktningar av ventilationssystem

För att en ventilation ska anses vara i gott skick ska den besiktigas. Med tanke på att olika verksamheter har olika krav på ventilation så varierar även besiktningskraven. Överlag gäller det att en ventilation i exempelvis kollektiva bostadsfastigheter, skolor och företagslokaler ska genomgå en så kallad OVK, d.v.s. en obligatorisk ventilationskontroll. Den ska genomföras antigen var tredje eller var sjätte år. Kravet gäller i princip för alla byggnader där människor vistas. Med andra ord spelar det ingen roll om du arbetar eller bor i byggnaden – OVK är en kontroll som måste genomföras. Den ovan beskrivna besiktningen samt utfärdandet av tillhörande protokoll är den typ av tjänster som vi erbjuder våra kunder. Har du frågor eller funderingar? Hör då gärna av dig till oss!