Ventilation – BRF

Vi erbjuder heltäckande service inom ventilation i Stockholm till små och stora brf: er & samfälligheter. Kontakta oss och se hur vi bäst kan hjälpa er!

Vi erbjuder följande tjänster:

  • OVK, Åtgärder & Besiktningar
  • Service & Underhåll
  • Utredningar

Bild på ventilation i en brf.

Utredning av ventilation inom BRF

Inom området utredning har vi valt att beskriva ett antal tjänster som vi erbjuder våra kunder.

Kartering innebär en kartläggning av en eller flera ventilationskanaler i en byggnad. Denna information är ofta viktig då ett ventilationssystem ska rengöras eller då någon typ av felsökning ska genomföras. Vanligtvis används rök för att kartlägga vilken pipa en viss ventilationskanal mynnar ut i. En person i lägenheten tänder rök i ett don och en annan person på taket dokumenterar i vilken pipa röken kommer. Resultatet av en fullständig kartering av ett ventilationssystem innebär att samband mellan varje ventil i respektive lägenhet och pipa i respektive skorsten fastställs och dokumenteras. Ibland behöver vi använda lite mer sofistikerad teknik, såsom filmning av kanaler.

Inom ventilation erbjuder vi följande utredningar:

  • Kartering
  • Filmning
  • Luftflödesmätning & Injustering av luftflöden
  • Felsökning
  • Energioptimering